The Big Five
Zuid -Afrika

De grootste dieren in Zuid-Afrika hebben een bijzondere naam. Men noemt hen: The big five De grote vijf Daartoe behoren de olifant, de neushoorn, de luipaard, de leeuw en de buffel.

De olifant
Olifanten zijn de grootste zoogdieren op het land. Ze wegen tussen de 6000 tot 7000 kilo en zijn rond de 3,4 meter groot. Hun slagtanden zijn tot 3 meter lang. Ze zijn planteneters en nemen dagelijks tot 200 liter water tot zich. Een kudde olifanten bestaat gemiddeld uit 14 leden. De vrouwelijke olifanten zijn zeer liefdevolle moeders. Olifanten kunnen ongeveer 70 jaar worden.

Neushoorn


De neushoorn
Men onderscheidt de witte en de zwarte neushoorn. De witte neushoorn heeft een brede mond, terwijl de zwarte een veel smallere mond heeft. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes dragen hoorns. De zwarte neushoorns zijn vrij agressief en kortzichtig. Ze vallen voertuigen aan en vechten zelfs met olifanten en leeuwen. De witte neushoorn weegt ongeveer 1700 kilo. Vroeger werd er veel op de neushoorn gejaagd omwille van zijn horens. Dat is nu officieel verboden, maar er zijn nog altijd stropers die de dieren doden, omdat ze hun hoorns voor veel geld kunnen verkopen. Het is daarom een bedreigd diersoort geworden.


leeuwen
De leeuw
De schattige goudbruine bolvormige katjes worden binnen een zeer korte tijd grote roofkatten met een gewicht tot 200 kilo. Ze kunnen een lengte bereiken van ongeveer een meter. De mannelijke leeuw draagt trotse manen om zijn hals, die hem in de strijd met andere mannetjes beschermt tegen de slaande klauwen van zijn tegenstander.
Een leeuwin kan maximaal vier jongen baren. Als de leeuwinnen op jacht zijn, zijn ze net zo ijverig als de mannen. Leeuwen leven in groepen. Iedere groep heeft zijn eigen jachtterrein, waarin het leeft en jaagt. Leeuwen hebben een levensverwachting van ongeveer 20 jaar.

Luipaard

De luipaard
Je kunt hem herkennen aan de prachtige donkere vlekken op zijn goudbruine vel. Hij bevindt zich het liefst in het dichte woud en op rotsachtig terrein. De luipaard jaagt s nachts. Zijn buit sleept hij achter een boom, om het daar op te eten. Het vrouwtje brengt twee tot drie jongen op de wereld. Volwassen luipaarden zijn eenlingen.
Buffel


De buffel
De kafferbuffel eet graag wild gras. Zowel de mannetjes als de vrouwtjes dragen hoorns. Ze trekken er vaak s nachts op uit. Hun grootste vijand is de leeuw. Is een buffel verwond of gekwetst, dan is hij een uiterst gevaarlijk dier.